“شعار سازمانی (Slogan)” در شرکت ما همه گوش هستیم، تا خوب بشنویم، همه چشم هستیم تا خوب به جزییات تمرکز کنیم، همه تشنه هستیم تا خوب یاد بگیریم، همه مسئول هستیم تا جوابگو باشیم، همه مشتاق هستیم تا خوب کار کنیم، همه منتظر هستیم تا جشن های موفقیت هایمان را برگزار کنیم و در یک جمله  ما با «کارکنان دانا و شرکت توانا» به آرزوهای ملی و جهانی فکر می کنیم.

 

“چشم انداز (Vision)”  پیشتازی در صنعت ریخته گری بویژه چدن، در سطح ملی و فعالیت درکلاس جهانی و اولین انتخاب شرکتهای خارجی درایران.

 

“ماموریت (Mission)” شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو با بهره گیری از ظرفیت بالای تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید قطعات چدنی خودرو در سطح ملی پیشتاز بوده و در زمینه تولید رقابتی ،افزایش صادرات و توسعه محصول تلاش می نماید.