آخرین وضعیت ترکیب سهامداری: 100% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می باشد.

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گلشهر، پلاک 34، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) (سهامی عام)

 

                   تلفن:  52-22059548

             نمابر:  22059575

                              صندوق پستی: 19395/1391

                       کدپستی: 1915663781

                       پست الکترونیک روابط عمومی:  ravabet@ikido.org


دریافت کاتالوگ فارسی                                                                                                                                                                        دریافت کاتالوگ انگلیسی