ردیف نام کالا واحد سنجش مقدار موجود(حدودا) وضیعت مجوزفروش
1 اکسید روی ضایعاتی (20کیسه بیگ بگ) تن          10 درگردش
2 بشکه پلاستیکی 100 لیتری سالم درب دار عدد 30 درگردش
3 بشکه پلاستیکی 100 لیتری سالم بدون درب عدد 10 درگردش
4 بشکه پلاستیکی 220 لیتری سالم درب دار عدد 0 درگردش
5 بشکه مقوایی 35 کیلوگرمی عدد 44 راکد
6 بشکه فلزی آبی (19.3کیلوگرم) عدد 15 درگردش
7 بشکه فلزی قرمز ( 16.75کیلوگرم) عدد 15 درگردش
8 بشکه فلزی تینر (15.6 کیلوگرم) عدد 0 درگردش
9 بشکه فلزی گاز دی (22.25 کیلوگرم عدد 4 درگردش
10 بشکه فلزی روغن (17.15 کیلوگرم) عدد 0 درگردش
11 گالن پلاستیکی 65 کیلوئی عدد 2 درگردش
12 بشکه پلاستیکی 70کیلوئی عدد 14 درگردش
13 بشکه پلاستیکی 80کیلوئی عدد 4 درگردش
14 بشکه پلاستیکی 80 لیتری عدد 34 راکد
15 بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل عدد 0 درگردش
16 داغی لاستیک توپر لیفتراک عدد 26 راکد
17 کپسول ضایعاتی لیفتراک عدد 24 راکد
18 ضایعات کارتن و پاکت  پودر زغال کیلوگرم 3500 درگردش
19 ضایعات تراشه تراشکاری کیلوگرم 500 راکد
20 قرقره فلزی کابل برق عدد 4 راکد
21 خازن LKT 25-400-D52 عدد 151 راکد
22 خاک ساچمه تن 270 درگردش
23 صفحه سنگ ستونی عدد 135 راکد
24 حلب ضایعاتی کیلوگرم 2400 راکد
25 شلاکه و اضافات ذوب تن 220 درگردش
26 خاک چدن (طبق صورتجلسه 95.10.13) تن 4550 راکد
27 شلاکه مگنت شده تن 30 راکد
28 دپوی ضایعات ماهیچه (خالص) تن 32200 راکد
29 دپو ضایعات ماسه.خاک.حلب.نخاله.لاستیک و فیلتر غبارگیر تن 4000 راکد
30 ضایعات بطری آب معدنی و دلستر کیلوگرم 200 درگردش
31 روغن سوخته لیفتراک لیتر 500 درگردش
32 لوله سیمانی کیلوگرم 1200 راکد
33 ضایعات پلاستیک کیلوگرم 150 درگردش
34 نایلون ضایعاتی کیلوگرم 2700 راکد
35 بشکه فلزی گاز تری (17.700) عدد 9 درگردش

    بازگشت⇐