این خط تمام اتوماتیک و مجهز جهت تولید قطعات ایمنی خودرو طراحی و ساخته شده و امکان تولید انواع قطعات چدنی خاکستری و داکتیل از وزن ۲ الی ۶۰ کیلوگرم را دارد.

سرعت قالب گیری: ۲۰۰ قالب در ساعت

ابعاد درجه: 250 / 200× 700× 900میلی متر

ظرفیت موثر کوره ذوب ریز: ۵ تن

محصولات تولیدی: شامل قطعات ایمنی خودرو( میل لنگ،  بازویی چرخ، بازویی اتاق، سگدست، توپی چرخ و… )، قطعات خودروهای داخلی (فلایویل، کاسه چرخ، کپه یاتاقان و…) و قطعات خودروهای خارجی ( ایویکو ایتالیا، ولئو فرانسه و…).