صفحه محتوا

شرکت صنایع ریخته گری

ایران خودرو

به منظور  بازدید از روند پیشرفت پروژه های ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات محصولات شرکت ریخته‌گری ایران خودرو، در تاریخ 9 مرداد 1396، اعضاء محترم هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (جناب آقای دکتر شیخی، جناب آقای دکتر باقری و جناب آقای مهندس جلالی مدیرعامل شرکت ) به اتفاق برخی از مدیران با حضور در محل کارخانه شرکت ریخته‌گری ایران خودرو واقع در شهرستان تاکستان ضمن بازدید از خطوط تولیدی و افتتاح خط واگنر از روند تولیدات و مشکلات جاری شرکت مطلع گردیدند، در همین راستا که با تشریح مراحل اجرای پروژه‌های آتی همراه بود، شاخصهای کیفی برخی محصولات توسط هیات بازدیدکننده مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه طی جلسه‌ای در محل سالن کنفرانس و در جمع مدیران، از خدمات و فعالیت مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس ولی نژاد و هیات مدیره محترم و مدیران و کارکنان ریخته‌گری ایران خودرو تقدیر و تشکر بعمل آمد.