صفحه محتوا

شرکت صنایع ریخته گری

ایران خودرو

استاندار قزوین از شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو تولیدکننده قطعات خودرو بازدید کرد.

   هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین به همراه معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار تاکستان، رئیس سازمان صمت، مدیر کل استاندارد و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو تولیدکننده قطعات خودرو با اشتغال ۴۸۰ نفر در سایت کارخانه و سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد ریال بازدید کرد, در پایان نشست بازدید و توضیحاتی از روند تولید توسط مدیریت محترم عامل شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو آقای مهندس بهنام ولی نژاد انجام شد.