آزمایشگاه متالوگرافی

متالوگرافی

با توجه به وجود آزمایشگاه قطعات فلزی و به منظور ارائه خدمات در زمینه انتخاب مواد فلزی، انتخاب روش های تولید و انتخاب خواص فیزیکی و مکانیکی، بهینه سازی و مهندسی معکوس قطعات در شرکت، تحلیل ساختاری از تصاویر تهیه شده از سطوح آماده سازی شده قطعات مختلف انجام پذیر است. این قطعات شامل فلزهای آهنی و غیرآهنی با کاربردهای مختلف در صنعت خودروسازی می باشند. تحلیل ساختار می تواند مهندسین را در پیش بینی استحکام، چقرمگی، سختی، مقاومت خوردگی حرارتی، مقاومت سایشی و همچنین جلوگیری از شکست و خوردگی های زود هنگام در صنایع به ویژه در مواردی که به دلیل محدودیت ابعاد و تعداد یا به دلیل عدم امکان نمونه برداری جهت تخریب نمونه انجام آزمون های پژوهشی مکانیکی وجود نداشته باشد یاری نماید.
همچنین تحلیل سطوح شکست و یا سطوحی که دچار خوردگی شده می تواند کارشناسان را در شناسایی روش های جلوگیری از خوردگی یا شکست راهنمایی نماید، کارشناسان متالورژی در مرکز آزمایشگاهی توانایی بررسی ساختارهای میکروسکوپی مواد فلزی اعم از آهنی و غیرآهنی را دارا می باشند. بررسی های میکروسکوپی و ماکروسکوپی توسط میکروسکوپ های نوری و استریو در بزرگ نمایی های مختلف (۲۵ تا ۱۰۰۰ برابر) و توسط نرم افزار تحلیل تصویری (Image Analyzer) صورت می پذیرد. نرم افزار تحلیل تصویری (Image Analyzer) قادر به محاسبه درصد کسری فازها، اندازه دانه ها، تعیین ضخامت پوشش، اندازه و توزیع گرافیت ها در چدن و میزان تمیزی فولاد و درجه ناخالصی ها می باشد. همچنین از طریق تحلیل ساختاری، تعیین فرآیند تولید قطعات و تعیین سیکل عملیات حرارتی اعمال شده بر روی قطعات با هدف مهندسی معکوس امکان پذیر است. علاوه بر انجام آزمون های های متالوگرافی، سختی سنجی فلزات نیز در این آزمایشگاه انجام می شود. سختی سنجی به دلیل سرعت بالای آزمون و عدم نیاز به آماده سازی طولانی مدت، یک روش سریع در تعیین خواص مکانیکی قطعات است. همچنین از عدد سختی فلزات می توان در جهت کنترل و تشخیص صحیح ساختار های میکروسکوپی و ماکروسکوپی و همچنین تعیین سیکل عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی قطعات استفاده نمود. آزمون پژوهشی سختی سنجی بدون نیاز به تخریب قطعه بر روی سطح قطعات قابل انجام است. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقیاس ها و نیروهای اعمالی برای خانواده گسترده ای از فلزات مورد استفاده قرار می گیرد. سختی سنجی بسته به نوع آلیاژ، ابعاد، خواص مکانیکی و فیزیکی در مقیاس های مختلف قابل انجام است. همچنین سختی سنجی یک روش مرجع در تعیین عمق لایه سخت کاری شده یا دکربوره شده در فولادها و چدن ها می باشد.

متالوگرافی ریخته گری ایران خودرو

تجهیزات آزمایشگاه متالوگرافی

 • دستگاه سنباده دوبل مارک بهلر
 • دستگاه مانت گرم بهلر
 • دستگاه پولیشر اتوماتیک مارک بهلر
 •  دستگاه ذوب مجدد مارک لین
 • دستگاه اندازه گیری درصد کربن و گوگرد مواد ورودی مانند گرافیت گوگرد و…
 • دستگاه آب مقطر ساز
 • دستگاه اندازه گیری گاز مواد ورودی مانند رنگ ماهیچه
 • دستگاه ماکروسکوپ
 • دستگاه میکروسکوپ نوری
آزمایشگاه متالوگرافی

مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه متالوگرافی

 • آزمون متالوگرافی شامل تعیین درصد فریت وپرلیت، نوع و سایز گرافیت در چدن های خاکستری، تعیین ندول کانت و درصد کرویت گرافیت در چدن های نشکن، تعیین زمینه متالوگرافی در انواع فولادها
 • اندازه گیری ضخامت لایه های عملیات حرارتی شامل لایه های سخت شده دکربور شده، کروم سخت شده و…
 • آزمون درصد کربن و گوگرد مواد ورودی