اسامی اعضای هیئت مدیره “شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو”

 

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
غلامعلی نوروزی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف نماینده گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
 محمد یونسی رئیس هیئت مدیره غیرموظف نماینده مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
محمدرضا هنری کیا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره موظف نماینده خدمات بیمه ایران خودرو