بازویی اتاق

بازویی اتاق، از جمله قطعات سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو است. بازویی­ ها در قسمت‌های جلو و عقب خودرو استفاده می‌شوند و نقش مهمی در سیستم تعلیق خودرو بازی می‌کنند. به طور کلی بازوئی ها به عنوان نقطه محوری چرخ ها بین جاده و فنرها عمل کرده یا به عنوان پایه ای برای قاب یا بدنه خودرو می‌باشند. این قطعات حرکت بالا و پایین چرخ‌های خودرو را هماهنگ با بدنه خودرو نگه می‌دارند. بازوئی ها همه چیز را به کمک بوش ها متصل به هم نگه داشته و کمک می‌کنند تا شما بتوانید خودروی خود را کنترل کنید. در نتیجه می‌توانید خودروی خود را به آرامی‌و بدون احساس لرزش‌های زیاد برانید.

این قطعات برای اینکه بتوانند به درستی کار کرده و دوام مناسبی داشته باشند، باید کیفیت خوبی داشته باشند. بحث کیفیت قطعه بسیار پیچیده بوده و از روی ظاهر قطعه نمی‌توان کیفیت و اصالت آن را تشخیص داد.

بازویی اتاق