شرکت های همکار

تمامی محصولات شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو مطابق با استانداردها و ضوابط بین المللی تولید می گردند. بنابراین، مشتریان متعددی در سرتاسر دنیا از این محصولات به طور گستردهای بهره می برند که به شرح زیر می باشند:

با عنایت به سیاست شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو مبنی بر تولید محصولات با کیفیت قابل قبول، این شرکت مواد اولیه خود را از معتبرترین تأمین کنندگان در سرتاسر دنیا تهیه می نماید. تامین کنندگان شرکت به شرح زیر می باشند: