خط مشی سازمانی

 

شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو خط مشی کیفیت خود را، در راستای حضور در بازارهای جهانی، دستیابی به کیفیت و خدمات در سطح استانداردهای ملی و جهانی و به منظور کسب حداکثری رضایت و خلق ارزش برای مشتریان و تحقق سیاست‌های ذینفعان  و بر مبنای موارد ذیل قرار داده است:

 

1. تعیین اهداف و مشی حرکت شرکت بر اساس نیازهای ذینفعان (سهام‌داران، مشتریان، کارکنان، جامعه و….)

2. بازنگری و بهبود مستمر در فعالیت‌های شرکت و ارزیابی اثربخشی آن در راستای افزایش راندمان تولید، کیفیت محصولات، ارتقاء تکنولوژی، کاهش ضایعات، اتلاف‌ها و دوباره‌کاری‌ها بطوریکه منجر به حصول حداکثری بهره‌وری سازمان و جلب بالاترین درجه از رضایتمندی ذینفعان گردد.

3. توسعه بازارهای صادراتی و ارتقاء همکاری با زنجیره تامین جهانی در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش درآمد سازمان

4. انطباق فعالیت‌ها و تولید محصولات با قوانین و مقررات ملی، استانداردها، الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی

5.ارائه آموزش مبتنی بر تامین نیازهای واقعی با نگرش آینده‌نگر و زمینه‌ساز برای تغییرات بالنده شرکت از طریق ارتقاء سطح دانش و افزایش مهارتهای فنی کارکنان.

6.پیاده سازی روش‌های بهینه‌سازی مصرف و تلاش جهت بهبود مستمر در مدیریت انرژی.

7. رعایت اصول رفتاری و سیاست های اخلاقی توسط تمامی کارکنان در همه سطوح سازمانی و نهادینه شدن فرهنگ ضد ارتشاء و افشاگری در سازمان در راستای تحقق ارزش ها و فرهنگ سازمانی.

 

به منظور حرکت در چارچوب سیاست‌های کیفی تعیین شده، تمامی فرآیندهای موثر بر کیفیت محصولات را، شناسایی و تحت کنترل سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مبنای IATF 16949:2016   طرح ریزی و به صورت اثر بخش به اجرا در می آوریم.

مدیریت ارشد شرکت ضمن مسئولیت تدوین، نشر و درک کامل خط مشی کیفیت توسط کارکنان و تعهد به حفظ و نگهداری و توسعه سیستم، برای حصول اطمینان از نحوه اجرای اثربخش سیستم مذکور در سازمان، یک نفر از مدیران و یا کارشناسان مجرب شرکت را به عنوان نماینده مدیریت در سیستم های کیفیت انتخاب می‌نماید.

غلامعلی نوروزی

مدیر عامل

خط مشی سازمان