دیسک ترمز

هر یک از خودروها و ماشین های سنگین دارای اجزای مختلفی برای بهتر کنترل کردن ماشین و خودرو می باشند. دیسک ترمز یکی از انواع اجزایی است که در خودروها به منظور توقف خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. دیسک های ترمز به شکل دایره هستند و در واقع، عامل اصلی توقف خودرو محسوب می شوند. جالب است که بدانید دیسک های ترمز به همراه چرخ های خودروها می چرخند و این در حالی است که اگر دیسک متوقف شود، چرخ های خودرو نیز متوقف می شود و خودرو می ایستد.

دیسک ترمز که از قطعات مهم یک خودرو و به ویژه سیستم ترمز محسوب می شود، امرورزه در بسیاری از خودروها دیده می شود. دیسک ترمز از مهم ترین قطعات سیستم ترمز یک خودرو محسوب می شود که در چرخ های جلو و عقب ماشین ها از آن استفاده می شود البته در ماشین های قدیمی تر تنها در چرخ های جلویی از این نوع ترمز های دیسکی استفاده می شده است. عملکرد توقف و کاهش سرعت در هر خودرویی وابسته به این دیسک چرخ هاست. بدین صورت که وقتی پدال ترمز فشار داده میشود، درگیری ایجاد شده بین لنت ها و دیسک ترمز باعث می شود دیسک ها از حرکت بایستند و در نتیجه توقف چرخ های خودرو صورت می گیرد.

دیسک ترمز (Brake Disc ) یا دیسک چرخ یک قطعه ی دایره ای شکل از جنس؛ آلومینیوم، چدن، یا فولاد بوده ( عمدتا چدنی) که با فشردن پدال ترمز از طریق ایجاد اصطکاک بین ترمز دیسکی و لنت های ترمز مانع حرکت چرخ های خودرو می شود.

دیسک ترمز