آخرین وضعیت ترکیب سهامداری: ۱۰۰% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می باشد.

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گلشهر، پلاک ۳۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) (سهامی عام)

                   تلفن: ۵۲-۲۲۰۵۹۵۴۸ (۹۸۲۱+)

             نمابر:  ۲۲۰۵۹۵۷۵ (۹۸۲۱+)

                              صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۱۳۹۱

                       کدپستی: ۱۹۱۵۶۶۳۷۸۱

                       پست الکترونیک روابط عمومی:  ravabet@ikido.org


دریافت کاتالوگ فارسی                                                                                                                                                                        دریافت کاتالوگ انگلیسی