سرمایه گذار شرکت

آخرین وضعیت ترکیب سهامداری

۱۰۰% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می باشد.

پست الکترونیک روابط عمومی

ravabet@ikido.org

تلفن

۵۲-۲۲۰۵۹۵۴۸ (۹۸۲۱+)

نمابر

  ۲۲۰۵۹۵۷۵ (۹۸۲۱+)

صندوق پستی

۱۹۳۹۵/۱۳۹۱

کدپستی

۱۹۱۵۶۶۳۷۸۱

آدرس

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گلشهر، پلاک ۳۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) (سهامی عام)