شرایط عمومی فروش

شرایط عمومی فروش اقلام ضایعاتی

۱) %۹ ارزش افزوده طبق قانون به مبلغ توافق شده تعلق و در “فاکتور فروش“ لحاظ خواهد شد.

۲) بارگیری از اقلام خریداری شده با هماهنگی شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو با هزینه و توسط خریدار پس از تسویه حساب کامل انجام می شود، بارگیری وحمل و نقل کالای خریداری شده به عهده خریدار بوده و فروشنده تعهدی در این خصوص ندارد، بارگیری و حمل می بایست مطابق با “ضوابط و آیین نامه های شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو“ باشد.

تبصره:  خریدار متعهد می گردد هنگام بارگیری، موارد ایمنی مورد لزوم را کاملا” مراعات نماید؛ چنانچه درحین بارگیری حادثه ای رخ دهد، مسئولیت آن از نظر حقوقی و کیفری متوجه خریدار بوده و فروشنده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و جبران خسارت های احتمالی برعهده خریدار می باشد.

۳) پیشنهاددهندگان بایستی توانائی لازم جهت تحویل گرفتن فوری اقلام خریداری شده را در مدت زمان تعیین شده توسط شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو داشته باشند.

۴) خریدار مالک و متعهد به رعایت تمام اصول و قوانین مربوط به محیط زیست (قانون مدیریت پسماند، آئین نامه مدیریت پسماند، ضوابط محل دفن در بارگیری، آئین نامه بی فنیل پلی کلره، مدیریت اجرای پسماند الکترونیکی و آیین نامه مدیریت وحمل پسماند ویژه)، حمل و نقل و استفاده از اقلام خریداری شده می باشد.

بدیهی است مسئولیت هرگونه حادثه و استفاده نادرست و نامنطبق با قوانین به عهده خریدار می باشد و “شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو مسئولیتی در این خصوص ندارد.