فروش عادی ضایعات

ردیف

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

تاریخ درج

 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
 • ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
 • ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
 • ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
 • ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
 • ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
 • ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
 • ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
 • ۹۹/۱۲/۰۴
 • ۹۹/۱۱/۰۸
 • ۹۹/۱۰/۰۶
 • ۹۹/۰۹/۱۰
 • ۹۹/۰۸/۲۰
 • ۹۹/۰۷/۲۹
 • ۹۹/۰۶/۱۷

شرح اقلام

 • لیست اقلام فروش ضایعات تیرماه
 • لیست فروش ضایعات
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش خرداد ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش اسفند ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه
 • لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه

تاریخ اتمام

 •  
 •  
 • ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
 • ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
 • ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
 • ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
 • ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
 • ۹۹/۱۲/۱۹
 • ۹۹/۱۱/۲۳
 • ۹۹/۱۰/۲۱
 • ۹۹/۰۹/۲۵
 • ۹۹/۰۹/۰۵
 • ۹۹/۰۸/۱۴
 • ۹۹/۰۷/۰۱