فلایویل

فلایویل یک دیسک، صفحه یا قطعه‌ای فلزی و دایره‌ای شکل است با محیط دندانه‌دار. بنابراین می‌توان این قطعه را در ظاهر اولیه، ماند چرخ دنده‌ای با دنده‌های ریز و سطح مقطع بزرگ دانست. از فلایویل در تمام ابزار و ماشین آلات صنعتی به عنوان یک ذخیره کننده انرژی استفاده می‌شود. البته این انرژی تنها به حالت چرخشی و یا زاویه‌ای است. در واقع فلایویل قادر به ذخیره انرژی رفت و برگشتی نیست و تنها توانایی دارد که نیروی گشتاور را در خود حفظ و منتقل کند. این قطعه در خودروها چرخ طیار نیز نامیده می‌شود.

فلایویل که در خودرو بین گیربکس و موتور و کلاچ قرار دارد نیروی چرخشی موتور را به جعبه دنده منتقل می‌کند. این قطعه در موتور با میل‌لنگ در ارتباط بوده و با چرخش میل‌لنگ چرخیده و گشتاور موتور را دریافت می‌کند. همچنین این قطعه ضمن انتقال انرژی به ذخیره مازاد آن نیز می‌پردازد. به این معنی که زمان بالا بودن تعداد احتراق‌ها و در نتیجه گشتاور موتور، انرژی مازاد را در خود ذخیره کرده و در مواقع افت انرژی از آن استفاده می‌کند. در واقع فایویل این ذخیره را در زمان انتقال انرژی و حین تنظیم و یکنواخت کردن میل لنگ انجام می‌دهد. بنابراین می‌توان وظایف فلایویل را به شکل زیر بیان کرد:

– انتقال گشتاور موتور به گیربکس

– یکنواخت کردن سرعت میل‌لنگ

– ذخیره انرژی انتقالی جهت تنظیم سرعت

در واقع ذخیره انرژی توسط فلایویل به معنی دفع و دریافت ضربات موتور هنگام احتراق و پایین آمدن پیستون از نقطه مرگ بالا در سیلندر به نقطه مرگ پایین است. به این ترتیب که این ضربات به شکل نیروی ناهماهنگ و متغیر از پیستون و شاتون به میل‌لنگ منتقل می‌شوند. در نتیجه میل‌لنگ دارای سرعت گردش یکنواخت و منظم نیست. فلایویل از طریق قدرت ذخیره انرژی خود (اینرسی) ضمن جذب ضربات ناشی از این تغییرات سرعت میل‌لنگ را تنظیم می‌کند. یعنی سرعت مازاد را در خود ذخیره نموده زمان افت نیروی میل‌لنگ از آن استفاده می‌نماید

فلایویل
فلایویل 405
فلایویل