میل لنگ

میل لنگ یکی از مهمترین اعضا در موتور خودرو است که می تواند نقش اساسی در مکانیزم حرکتی اتومبیل ایفا کند. با توجه به اینکه تمام اجزای مهم موتور اتومبیل با هم ارتباط دارند، اشکال و بروز ایراد در هر کدام می تواند آسیب و خرابی را برای سایر بخش‌ها به وجود بیاورد. پیشرانه خودرو از قطعات مختلفی تشکیل شده است. اختلال در عملکرد آنها موجب بروز مشکل و عدم حرکت اتومبیل میشود. یکی از مهمترین قطعات که نقش اساسی برای حرکت کردن خودرو دارد، میل لنگ است. این قطعه با تبدیل حرکت پیستون از خطی به دورانی می تواند به موتور کمک کند تا برای حرکت کردن، نیروی مورد نیاز را به دست آورد

یکی دیگر از وظایفی که بر عهده میل لنگ قرار گرفته است، انتقال نیروی چرخشی به فلایولی است که در قسمت انتهایی آن قرار دارد. این قطعه می تواند حرکت چرخشی را به میل سوپاپ از طریق تسمه تایمینگ انتقال دهد. با بررسی بیشتر وظایف این قطعه متوجه می‌شویم که انتقال حرکت به ژنراتور یا آلترناتور را نیز می تواند بر عهده گیرد

نصب کردن چرخ دنده ای در قسمت جلوی میل لنگ موجب می‌شود که برای به حرکت درآوردن قسمت های دیگر بتوان اقدام نمود. علاوه بر این در قسمت انتهایی آن نیز قطعه ای نصب شده که محلی برای قرار گرفتن فلایول خواهد بود. با بررسی نحوه عملکرد و وظایف این قطعه از موتور خودرو متوجه می‌شویم که برای به حرکت درآوردن شاتون، ضروری است که کاربردهای خود را نشان دهد. علاوه بر این با تبدیل حرکت خطی پیستون به حرکت چرخشی، نیروی مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.

میل لنگ ریخته گری ایران خودرو