کاسه چرخ

کاسه چرخ که به انگلیسی Brake Drum نامیده می شود، یک قطعه چدن استوانه ای شکل است. به طور کلی باید گفت که این قسمت وظیفه کاهش سرعت توسط ترمز را بر عهده دارد و علاوه بر آن کاپ چرخ مکانی است که چرخ خودرو باید در آن قرار گیرد. جنس کاسه چرخ ها به دلیل اهمیت خواص انتقال حرارت اغلب از چدن خاکستری می باشد.

یکی از اساسی ترین نقش های کاسه چرخ در خودرو کمک به کنترل سرعت هنگام ترمز گرفتن راننده است. اگر این قطعه به درستی کار نکند ممکن است در حین رانندگی صدمات جبران ناپذیری به افراد وارد کند.

کاسه چرخ
کاسه-چرخ-روآ
کاسه چرخ ایران خودرو