کپه یاتاقان

پوسته‌ای که یاتاقان متحرک توسط آن به شاتون وصل می‌شود را کپه یاتاقان می‌گویند. کپه‌ یاتاقان به یک سر شاتون که با میل‌لنگ در ارتباط است سوار می‌شود و یاتاقان درون آن قرار می‌گیرد. این قطعه دارای دو جنس متفاوت چدن خاکستری و چدن نشکن می باشد.

کپه-یاتاقان-TU5
کپه یاتاقان
کپه یاتاقان ایران خودرو