فلایویل ROA

این فلایویل از جنس چدن خاکستری بوده و در ابتدا در خودروی پیکان استفاده شد و درحال حاضر در خودروهای ROA و وانت بار نیز کاربرد دارد.