خط قالب گیری واگنر(جدید)

این خط تمام اتوماتیک بوده و توسط شرکت آلمانی واگنر ساخته شده است، تمامی مراحل قالبگیری، خروج قطعه از قالب و ماسه سازی به وسیله دستگاه های اتوماتیک صورت می گیرد که توسط اپراتور از داخل اتاق کنترل کلیه خط ذوب انجام می شود، مواد شارژ این کـوره ها را قراضه فولادی گالوانیزه پرسی شامل می شود که در کوره شارژ شده سپس برگشتی های ریخته گری شامل سیستم راهگاهی و قطعات ضایعاتی سیلندر شارژ می گـرد، مذاب تهیه شده در کوره های فوق پس از افزودن گرافیت وسایر آلیاژها توسط پاتیل های بزرگی به درون هولدر ریخته می شود و سپس توسط پاتیل های ۲ تنی به خطوط ذوب ریزی جهت انتقال به پورینگ ها فرستاده می شود.
جوانه زنی در خطوط قالبگیری به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود، برای جوانه زائی از جوانه زای سوپرسید ،اینوبار و… استفاده می شود.


سرعت قالب گیری:

ابعاد درجه:

ظرفیت موثر کوره ذوب ریز: شامل ۴ کوره ۱۲ تنی، یک پورینگ ۵ تنی و یک نگهدارنده ذوب ۶۰ تنی.

محصولات تولیدی: