بازدید اعضاء محترم هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

به منظور بازدید از روند پیشرفت پروژه های ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات محصولات “شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو”، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹، اعضاء محترم هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به اتفاق برخی از مدیران با حضور در محل کارخانه واقع در شهرستان تاکستان ضمن بازدید از خطوط تولیدی از روند تولیدات و مشکلات جاری شرکت مطلع گردیدند، در همین راستا که با تشریح مراحل اجرای پروژه‌های آتی همراه بود، شاخصهای کیفی برخی محصولات توسط هیات بازدیدکننده مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه طی جلسه‌ای در محل سالن کنفرانس و در جمع مدیران، از خدمات و فعالیت مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس علوی و هیات مدیره محترم و مدیران و کارکنان صنایع ریخته‌گری ایران خودرو تقدیر و تشکر بعمل آمد.