برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1396/02/27 رأس ساعت 10 صبح در محل شرکت محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی گزارش فعالیت هیات مدیره، نهایتاً صورتهای مالی سال 1395 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در مجمع تاکید گردید.