میل‌لنگ
Crankshaft

 در موتورهای پیستونی می توان نیروی پیستون را به نیروی دست تشبیه کرد که باعث به حرکت در آوردن قسمت لنگ می شود (البته اینکار به کمک شاتون انجام می پذیرد)، هر چند که حرکت پیستون به شکل رفت و برگشتی است، بنابراین به علت چرخش قسمت لنگ در میان سر بزرگ شاتون این حرکت به شکل چرخشی در می آید و در نهایت ما چرخش مطلوب خوبی را از سر میل لنگ می گیریم که می توان آنرا به نوک فیلتر تشبیه کرد.

برخی از میل لنگها از جنس فولاد با کربن متوسط یا آلیاژ فولاد در ترکیب با فلزات کروم و نیکل و به روش آهنگری ساخته می شود، در برخی دیگر از موتورهای چند سیلندره که با دورهای بالا کار می کند میل لنگ را با استفاده از روش ریخته گری می سازند که در مواد آن نسبتا مقادیر زیادی از کربن و مس را بکار می برند، اجزای ميل لنگ از محورهای اصلی، لنگها يا محورهای اصلی لنگ، بازوهای لنگ، و وزنه های تعادل تشکيل شده است.


لنگها

لنگها قسمت هايی از ميل لنگ می باشند که بر روی خط محور اصلی ميل لنگ قرار نگرفته اند (مثل دستگيره چتر) و انتهای بزرگ شاتون به آنها متصل می گردد، تعداد لنگها در موتورهای رديفی برابر با تعداد سيلندرها و در موتورهای V شکل نصف تعداد سيلندرها است.


محورهای اصلی

محورهايی از ميل لنگ می باشد که با خط محوری اصلی ميل لنگ هم مرکز می باشند اين محورها در محفظه ميل لنگ درون ياتاقان های ثابت قرار گرفته و با اتکا به آنها می چرخند، هر ياتاقان ثابت از دو نيمه ياتاقان تشکيل شده است که نيمه بالايی آن (نيمه ثابت)، با بدنه موتور و در محفظه ميل لنگ بصورت يکپارچه ريخته گری شده است و نيمه پايينی بوسيله دو عدد پيچ و مهره در نيمه بالايی متصل ميگردد، غالبا تعداد محورهای اصلی ميل لنگ در موتورهای مختلف (حتی با تعداد سيلندرهای برابر) فرق می کند.


بازوهای لنگ

قسمت هايی از ميل لنگ می باشند که محورهای اصلی ميل لنگ را به لنگها وصل می کنند البته بازوهای لنگ با وزنه های تعادل (که در پی خواهد آمد) بصورت يکپارچه هستند.


وزنه های تعادل

در وزنه های تعادل به منظور ايجاد تعادل در برابر نيروهای پيستون و شاتون استفاده می شود وزنه های تعادل در مقابل لنگها قرار می گيرند.


انواع ميل لنگ

ميل لنگها را می توان براساس تعداد لنگهايشان يا محورهای اصلی و غيره طبقه بندی کرد اما اصولا برای ميل لنگها طبقه بندی خاصی وجود ندارد و تفاوتهای آنان به نحوه استفاده و هدف از ساخت آنها بر ميگردد. آنچنانکه اندازه ميل لنگ، تعداد محورهای اصلی، تعدا لنگها و طرز قرار گرفتن لنگها بر روی ميل لنگ همگی به نوع، اندازه و دور موتور، موتور مورد نظر بستگی دارد.


ساير متعلقات

به قسمت جلو ميل لنگ چرخ دندهای متصل است که معمولا چرخ دنده، ميل بادامک و يا ساير چرخ دنده های مورد لزوم را به حرکت در می آورد. در جلو اين چرخ دنده يک پولی قرار می گيرد که برای به حرکت در آوردن ژنراتور (يا آلترناتور) و پمپ آب مورد استفاده قرار می گيرد. و در انتهای پشتی ميل لنگ صفحه ای وجود دارد که فلايويل را بوسيله پيچ بر روي آن نصب می کنند.

مشتریان ما