کپه یاتاقان
Bearing Cap

 

 پیستون داخل سیلندر حرکت خطی انجام می دهد و باید جهت به گردش در آوردن چرخ های خودرو، این حرکت پیستون را به دورانی تبدیل می کند بنابراین شاتون و میل لنگ این عمل مهم را میسر می سازند،  قسمتی از شاتون که روی میل لنگ سوار شده دو تکه است و آن ها را کپه یاتاقان متحرک می نامند. در داخل کپه ها، پوسته هایی به صورت دو نیم استوانه قرار گرفته است که به آن یاتاقان گفته می شود. هنگامی که شاتون روی میل لنگ قرار گرفت، کپه یاتاقان توسط پیچ و مهره به شاتون متصل شده و نگهدارنده یاتاقان ها می باشد.


انواع کپه یاتاقان های تولیدی صنایع ریخته گری ایران خودرو

کپه یاتاقان 405: مورد استفاده در خودروهای 405 و پارس می باشد و از جنس چدن خاکستری می باشد.

کپه یاتاقان 206: مورد استفاده در خودروهای 206، 405 و پارس می باشد و از جنس چدن خاکستری می باشد.

کپه یاتاقان ROA: از جنس چدن خاکستری می باشد و در خودروهای پیکان، ROA و وانت بارده کاربرد دارد.

کپه یاتاقان سمند(موتور خودروی ملی): در خودروهای سمند و دنا کاربرد دارد و از جنس چدن نشکن می باشد.

 

مشتریان ما