امروزه ارقام حاصل از اندازه گیری به عناوین مختلف و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین کیفیت ارقام حاصله از اندازه گیری بطور مستقیم به اندازه گیری هایی بستگی دارد که از سیستم های اندازه گیری(ابزار دقیق) گرفته می شود، اندازه گیری فرایند مقایسه ای یک کمیت بین یک استاندارد تعریف شده و یک مقدار مجهول می باشد، در عصر شتاب در پیشرفت علمی، استاندارد خدمات، تولید و گسترش روشهای تولید، روشهای اندازه گیری نیز گسترش در خور توجهی نموده اند روش های اندازه گیری سه بعدی یکی از مهمترین روش های اندازه گیری می باشند. دستگاه های اندازه گیری مختصات (CMM) برای اندازه گیری سه بعدی قطعات و یا هر چیزی که اندازه های آن با پارامترهایی مانند توازی، تعامد، زاویه، ابعاد و…  در آن باید بصورت سه بعدی اندازه گیری شوند در صنایع مختلفی نظیر خودرو سازی ،ماشین سازی،هوا فضا و… کاربرد وسیعی دارند.


دستگاه اندازی گیری CMM

خدمات اندازه گیری با دستگاه CMM

 • اندازه گیری دقیق سه بعدی قطعات با بهره گیری از دستگاه اندازه گیری CMM
 • مقایسه ی قطعات اصلی با قطعه ی مدل شده (CAD File) توسط نرم افزار دستگاه اندازه گیری CMM
 • اسکن نقطه به نقطه ی قطعات از طریق دستگاه اندازه گیری CMM
 • اندازه گیری تا گستره 2000mm
 • تفکیک پذیری 0.1µm

خدمات اندازه گیری با دستگاه CMM دستگاه اندازه گیری CMM

 • اندازه گیری سه بعدی با CMM جهت فیکسچرها، قالب ها و قطعات
 • گستره اندازه گیری تا قطر 2400mm
 • تفکیک پذیری 1µm

مشخصات فنی دستگاه اندازه گیری ابعادی:

 •  نام شرکت سازنده دستگاه : اشتیفن مایر Stiefelmayer
 •  ساخت کشور: آلمان
 •  تاریخ ساخت: 2004
 •  دامنه اندازه گیری :1200*2000*2200
 •  دقت : 1 میکرون
 • تفکیک پذیری :45 میکرون
 •  مجهز به نرم افزار حرفه ای POWER INSPECT
 •  اندازه گیری به روش دستی و CNC
 •  دارای قابلیت استفاده به صورت مهندسی معکوس – ابر نقطه ای