آزمایشگاه ماسه

ماسه

آزمایشگاه ماسه توانایی آزمون های مربوط به مواد قالب‌گیری و ریخته‌گری فلزات، ماهیچه و مواد ورودی را دارد و در گروه اول آزمون‌های اندازه‌گیری عدد ریزی ماسه، رطوبت، درصد خاک، استحکام و قابلیت عبور گازماسه که از اصول اولیه تهیه مواد قالب‌گیری ماسه‌ای تر است قابل انجام است. در گروه دوم آزمون های مربوط به آماده سازی نمونه استاندارد ماهیچه و استحکام خمشی ماهیچه انجام می شود، در قسمت کنترل مواد ورودی اندازه گیری ADV ماسه، تست تیتراسیون، اندازه گیری PH و… انجام می شود.

آزمایشگاه اندازه-گیری ماسه

تجهیزات آزمایشگاه ماسه

 • دستگاه رطوبت سنج
 • ترازوی دیجیتالی سارتریوس
 • دستگاه اندازه گیری استحکام کششی ماسه تر
 • دستگاه یونیورسال اندازه گیری استحکام برشی ،خمشی و فشاری ماسه تر و ماهیچه
 • مینی دستگاه تست سرد ماهیچه شامل همزن و شوت و تزریق گاز
 • همزن 5 کیلویی ماسه سیلیسی جهت ترکیب ماسه با رزین یا بنتونیت
 • دستگاه اندازه گیری خردشوندگی
 • دستگاه اندازه گیری استحکام شکافی
 • دستگاه کوبش ماسه
 •  آون
 •  کوره عملیات حرارتی
 •  همزن برقی
 •  سیفون ماسه تر جهت اندازه گیری مواد ریز
 • دستگاه اندازه گیری ph ماسه مارک سارتریوس
 • دستگاه اندازه گیری متیلن آبی
 • سری کامل الک ها جهت اندازه گیری AFS ماسه و سایر مواد

 

آزمون اندازه گیری ماسه

آزمون های ماسه

 •  اندازه گیری رطوبت ماسه
 •  اندازه گیری PH
 • اندازه گیری تراکم پذیری ماسه
 •  اندازه گیری مصرف متیلن آبی
 •  اندازه گیری AFS ماسه
 •  اندازه گیری الک برای مواد ورودی شامل پودر زغال ،بنتونیت ،گرافیت و…
 •  اندازه گیری ADV
 •  اندازه گیری مواد ریز
 •  اندازه گیری درصد بنتونیت فعال ، مواد فرار و مواد سوختنی
 •  اندازه گیری استحکام فشاری تر
 •  اندازه گیری استحکام کششی تر و خشک ماسه
 •  اندازه گیری استحکام خردشوندگی
 •  اندازه گیری استحکام شکافی تر